MY MENU

ประตูเหล็กแบบบานเลื่อน

ออกแบบ และผลิต ประตูเหล็กบานเลื่อนที่มีความปราณีต คงทน และสามารถใช้งานได้จริง มีให้เลือกทั้งแบบ บานเลื่อนเปิดเดี่ยว / บานเลื่อนเปิดคู่ และบานเลื่อนสลับ สามารถสั่งผลิตได้ทั้งบานเหล็ก และบานสแตนเลส จากการออกแบบไปสู่การผลิตประตูเหล็กบานเลื่อน อุปกรณ์อื่นๆที่เกียวข้อง เช่น รางเลื่อน ล้อ ฯลฯ รวมไปถึงการเลือกช่างที่มีความชำนาญงาน และช่างผู้ออกแบบ นอกจากนี้เราสามารถผลิต และออกแบบประตูเหล็กบานเลื่อน แบบต่างๆ รวมไปถึง งานตามแบบบ้านพักอาศัย สำนักงาน และโรงงาน โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และอื่นๆ งานตามความต้องการของลูกค้า