MY MENU

ประตูเหล็กม้วน

ออกแบบ และผลิต ประตูม้วนที่มีความปราณีต คงทน และสามารถใช้งานได้จริง มีให้เลือกทั้งแบบ มือดึง / ลอกโซ่ และระบบมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถสั่งผลิตได้ทั้งใบเหล็ก ซึ่งผลิตจากเหล็กแผ่นกาลวาไนซ์ และใบสแตนเลส เกรด 304 แบบธรรมดา และแบบทนไฟ มีแบบให้เลือกทั้งแบบทึบ และแบบโปร่งระบายอากาศ มีลวดลายให้เลือกมากมายหลายแบบ จากการออกแบบไปสู่การผลิตประตูม้วน อุปกรณ์อื่นๆที่เกียวข้อง เช่น เสาประตูเหล็กม้วนขึ้นรูปอัดยางป้องกันการกระแทก และลดเสียงดังขณะเปิด และปิดประตู ฯลฯ รวมไปถึงการเลือกช่างที่มีความชำนาญงาน และช่างผู้ออกแบบ นอกจากนี้เราสามารถผลิต และออกแบบประตูม้วน แบบต่างๆ รวมไปถึงงานตามแบบบ้านพักอาศัย สำนักงาน และโรงงาน โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม และอื่นๆ งานตามความต้องการของลูกค้า