ประตูกันระเบิด (BLAST RESISTANT STEEL DOOR)

ประตูกันระเบิด เป็นประตูชนิดพิเศษ มีไว้เพื่อป้องกันแรงระเบิดจากวัตถุอันตราย เช่น คลังน้ำมัน คลังแสง โรงเก็บอาวุธ โรงงานอุตสากรรม โรงแยกสารเคมีในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและทรัพย์สิน ประตูกันระเบิดประกอบด้วย โครงสร้างชนิดพิเศษ ใช้เหล็กที่มีความหนา ตั้งแต่ 3 มิล, 5 มิล, 8 มิล, 10 มิล ภายในเสริมด้วย เหล็กตัว U หนา 3 มิล/5 มิล ภายในใส่ฉนวนกันความร้อนที่มีความหนาแน่นตามาตรฐานโรงงาน พ่นสีกันสนิม และพ่นสีรองพื้น SHUKOKU และเคลือบสีอุตสาหกรรม

 

2019  Steeldoorproduct  บริษัท พิมพ์ณภัทร จำกัด Tel : 095-505-1416